Γενικοί Όροι Ταξιδιού

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Διαβάστε προσεκτικά τους γενικούς όρους ταξιδιού και….. καλό σας ταξίδι!!!

Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω των Κεντρικών Πρακτορείων και όλων των συνεργαζόμενων Ταξιδιωτικών Γραφείων ενώ εκδόσεις εισιτηρίων μπορούν να γίνουν μέσω των Κεντρικών Πρακτορείων, των συνεργαζόμενων Ταξιδιωτικών Γραφείων και του διαδικτυακού τόπου του ομίλου SAOS FERRIES.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α) Το εισιτήριο είναι προσωπικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει αποκλειστικά για την διαδρομή, την ημερομηνία και τη θέση για την οποία έχει εκδοθεί.

β) Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωτική η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:

* Το ονοματεπώνυμο του επιβάτη
* Το φύλο: Άνδρας / Γυναίκα
* Την ηλικία: Ενήλικος / Παιδί / Βρέφος
* Τον αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
* Την εθνικότητα
* Τον τύπο και αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, εφόσον υπάρχει όχημα

γ) Κατά την έκδοση (σε πρακτορείο ή μέσω διαδικτύου) του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να φέρει την ταυτότητά του, να δηλώνει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητού) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησής του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Εκτός των παραπάνω πρέπει να δηλώνονται στο πρακτορείο έκδοσης ή στα κεντρικά πρακτορεία τα άτομα που χρειάζονται ΕΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Σε περίπτωση μη επιθυμίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται εγγράφως επί του εισιτηρίου.

δ) Η έκδοση εισιτηρίου πάνω στο πλοίο απαγορεύεται και συνεπώς για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας ο επιβάτης πρέπει να προβαίνει έγκαιρα σε έκδοση εισιτηρίου.

ε) Στον ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας.

στ) Τα εισιτήρια πρέπει να εκδίδονται μέσα στην προκαθορισμένη από την ημερομηνία κράτησης προθεσμία, για την οποία οι επιβάτες ενημερώνονται από τον Ταξιδιωτικό τους Πράκτορα. Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα.

ζ) Παιδιά ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών: είναι υποχρεωτική η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

α) Ο επιβάτης οφείλει να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει το όχημά του στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου.

β) Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και εκφορτώσει το όχημά του.

γ) Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από τη φόρτωσή τους στο πλοίο.

δ) Οι οδηγοί και οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που ενδεχομένως θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά τον απόπλου απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των οχημάτων.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Υπάρχει εξοπλισμός και προσβάσιμοι χώροι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών με ειδικές ανάγκες.

ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

α) Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν όπλα, φυσίγγια, εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

β) Για λόγους ασφαλείας, όλοι οι επιβάτες και τα αντικείμενα τα οποία φέρουν επί του πλοίου είναι πιθανό να ελεγχθούν. Θα απαγορεύεται η είσοδος στο πλοίο, στα πρόσωπα τα οποία αρνούνται να συμμορφωθούν και θα αναφέρονται στις Λιμενικές Αρχές.

γ) Οι επιβάτες οφείλουν να επιδεικνύουν στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό του πλοίου, το εισιτήριό τους, το διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα ή άλλα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την επιβίβαση εάν ο επιβάτης δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα και δεν δύναται να αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας την ταυτότητά του. Μετά την επιβίβαση, δεν επιτρέπεται η αποβίβαση χωρίς την άδεια των υπευθύνων Αξιωματικών του πλοίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

Οι Αξιωματικοί του πλοίου διενεργούν ελέγχους εισιτηρίων κατά την επιβίβαση και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά τον έλεγχο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τα εισιτήριά τους και τα δικαιολογητικά εκπτώσεων εφόσον έχει εκδοθεί εκπτωτικό εισιτήριο.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

α) Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο. Τα άτομα μειωμένης κινητικότητας δικαιούνται χωρίς καταβολή ιδιαίτερου ναύλου να μεταφέρουν επιπλέον των χειραποσκευών, κάθε εξοπλισμό ή βοήθημα που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή τους, ανεξαρτήτως βάρους.

β) Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αποσκευές μπορούν να παραμένουν μέσα στα οχήματα. Όταν ο επιβάτης ταξιδεύει χωρίς όχημα, τότε οι αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά σημεία του πλοίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του πληρώματος.

γ) Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδίδονται στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη. Η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τέτοιων αντικειμένων που φυλάσσονταν σε αποσκευή και δεν είχαν παραδοθεί στους Αξιωματικούς του πλοίου προς φύλαξη.

δ) Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του, η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές ή απώλειά τους.

ε) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κάποιος επιβάτης έχασε ή βρήκε κάποιο αντικείμενο, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα και πριν την αποβίβαση τους Αξιωματικούς του πλοίου.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

α) Δεν διατίθενται ειδικοί χώροι διαμονής των κατοικίδιων σε πλόες συνολικής διαδρομής μικρότερης των 30 ν.μ..

β) Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων σε όλους τους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

γ) Τα σκυλιά εφόσον κυκλοφορούν (πάντα με λουρί και συνοδό) θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο.

δ) Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με κατοικίδιο πρέπει να έχουν πάντα μαζί τους το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του, κλωβό μεταφοράς για κατοικίδιo έως 10Kg ή φίμωτρο για κατοικίδιo άνω των 10Kg, και είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα, την ασφάλεια και την υγιεινή του.

ε) Ασυνόδευτα κατοικίδια δεν γίνονται δεκτά.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Ν.3730/2008 απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου. Οι επιβάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο στους καθορισμένους χώρους των ανοικτών καταστρωμάτων.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

α) Η εταιρία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση των δρομολογίων που αναφέρονται στα φυλλάδια και τον διαδικτυακό της τόπο. Διατηρεί όμως το δικαίωμα για την τροποποίησή τους εφόσον παραστεί ανάγκη και κατόπιν εγκρίσεως των Λιμενικών Αρχών.

β) Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ακύρωση, καθυστέρηση δρομολογίου που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή εντολές του αρμόδιου Υπουργείου και των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.

γ) Σε περίπτωση που το προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα της εταιρίας ή για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγορευτικό απόπλου λόγω καιρικών συνθηκών), επιστρέφεται στον επιβάτη ολόκληρη η αξία του εισιτηρίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τροποποιήσεις εισιτηρίων για άλλη ημερομηνία ταξιδιού και με την προϋπόθεση ότι διατίθενται ελεύθερες θέσεις γίνονται μόνο από τα κεντρικά πρακτορεία, με απαραίτητη την προσκόμιση των αυτούσιων σωμάτων των εισιτηρίων, έως και 48 ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία των νέων εισιτηρίων είναι χαμηλότερη, οι επιβάτες δεν δικαιούνται επιστροφή της διαφοράς.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΑΥΛΩΝ

α) Ακυρώσεις εισιτηρίων γίνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης και εφόσον έχουν προσκομισθεί αυτούσια τα σώματα των εισιτηρίων. Τα εισιτήρια δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά.

β) Επιστροφή 100% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

γ) Επιστροφή 75% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

δ) Επιστροφή 50% του αντιτίμου του εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

ε) Στη περίπτωση που εισιτήριο επιβάτη ή οχήματος έχει ήδη τροποποιηθεί στο διάστημα των 14 ημερών που προηγείται της αρχικής ημερομηνίας ταξιδιού, οι ανωτέρω επιστροφές δεν ισχύουν και το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.

στ) Μετά την αναχώρηση του πλοίου τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται, ενώ δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας του ταξιδιού.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Στη περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, για να μπορέσει να ταξιδέψει ο επιβάτης, θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία όσον αφορά την απώλεια αναφέροντας όλα τα στοιχεία του απολεσθέντος εισιτηρίου (ημερομηνία ταξιδιού, διαδρομή, αριθμό εισιτηρίου), τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού.

Εφόσον τα απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της εταιρίας να έχει ταξιδέψει σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία του ταξιδιού, η εταιρία θα το αντικαταστήσει με δωρεάν εισιτήριο της ίδιας διαδρομής και κατηγορίας με το απολεσθέν. Η δήλωση της απώλειας θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με fax στα γραφεία της εταιρίας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά στα 25510 28186 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@saos.gr.

General Travel Terms

Find out about your rights and obligations. Read carefully the general terms of travel and… .. have a good trip !!!

Reservations can be made through the Central Agencies and all the cooperating Travel Agencies while ticket issuance can be made through the Central Agencies, the cooperating Travel Agencies and the website of the SAOS FERRIES group.

PASSENGER – VEHICLE TICKETS

a) The ticket is personal, registered, non-transferable and valid only for the route, date and place for which it was issued.

b) According to the Community Directive 98/41 / EC and for safety reasons, the nominal registration of the passengers on each route is mandatory. For the purposes of registration, the tickets are issued by NAME and must state:

* The name of the passenger
* Gender: Male / Female
* Age: Adult / Child / Infant
* The ID or Passport ID number
* Nationality
* The type and registration number of the vehicle, if any

c) When issuing (at an agency or via the internet) the ticket, the passenger must bring his / her ID, state a contact telephone number (preferably mobile) and e-mail address so that he / she can be notified in case of delay, cancellation or cancellation of the ship’s service. In addition to the above, the people who need SPECIAL CARE must be declared to the issuing agency or the central agencies. In case the passenger does not wish to disclose contact information, it is registered in writing on the ticket.

d) The issuance of a ticket on board the ship is prohibited and therefore to avoid unnecessary inconvenience the passenger must issue a ticket in a timely manner.

e) The fare does not include catering.

f) Tickets must be issued within the deadline set by the date of booking, for which passengers are informed by their Travel Agent. Otherwise the reservation is automatically canceled.

g) Children up to five (5) years old: it is mandatory to issue a ticket with zero fare.

BOARDING PROCEDURE

a) The passenger must arrive on the ship half an hour before the scheduled departure time and bring his vehicle to the loading area one (1) hour before departure. If for any reason he does not catch the departure he is not entitled to a refund.

b) The driver is obliged to load and unload his vehicle.

c) The passengers of the vehicles are obliged to disembark from them before they are loaded on the ship.

d) Drivers and passengers must bring with them items that may be needed during the trip. After departure, entry into the vehicle area is prohibited.

DISABLED

There is equipment and accessible areas for the best service of passengers with special needs.

ABOUT SECURITY

a) Passengers are not allowed to carry weapons, cartridges, explosives, flammable, incendiary and generally dangerous substances.

b) For safety reasons, all passengers and objects they carry on board are likely to be inspected. Entry to the ship will be prohibited for persons who refuse to comply and will be reported to the Port Authorities.

c) Passengers must present to the authorized personnel of the ship, their ticket, passport or police ID or other valid travel documents. The company reserves the right not to allow boarding if the passenger does not have the required travel documents and can not prove, beyond any doubt, his identity. After boarding, disembarkation is not allowed without the permission of the responsible Officers of the ship.

CONTROL ON SHIP

Ship Officers carry out ticket checks during boarding and during the voyage. During the check, passengers are required to show their tickets and discount documents once a discount ticket has been issued.

luggage

a) The passenger is entitled to carry hand luggage weighing up to 50 kg, without paying a special fare. Persons with reduced mobility are entitled, without payment of a special fare, to carry in addition to hand luggage, any equipment or aid required for their autonomous movement, regardless of weight.

b) During the trip, luggage can remain inside the vehicles. When the passenger travels without a vehicle, then the luggage must be placed in special places of the ship, according to the instructions of the crew.

c) Valuables, money and valuables may be handed over to the Officers of the ship for safekeeping. The company does not bear any responsibility in case of loss of such items that were kept in luggage and were not delivered to its Officers.