Εφόσον επιθυμείτε να εργαστείτε ως προσωπικό στα γραφεία ή και ως πλήρωμα στα πλοία της Saos Ferries, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση:
info@saos.gr 

Το βιογραφικό σας θα διατηρείται στην βάση δεδομένων της Saos Ferries και τη στιγμή που θα υπάρξει κάποια θέση που ταιριάζει σε εσάς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά για να ορίσουμε μία πρώτη συνάντηση.

SAOS FERRIES

Αίνου 9 (2ος όροφος)
Τ.Κ 681 00 Αλεξανδρούπολη

If you would like to work as a clerk in the offices or as a crew on the ships of Saos Ferries, send your CV to the following address:
info@saos.gr

Your resume will be stored in the Saos Ferries database and once there is a position that suits you, we will contact you by email or phone to schedule an appointment.

SAOS FERRIES

Ainou 9 (2nd floor)
Postal code 681 00 Alexandroupoli