Ε/Γ - Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μήκος: 84m
Πλάτος: 14,42m
Επιβάτες: 587
Οχήματα: 100

Ε/Γ - Δ/Ρ ΖΕΦΥΡΟΣ

Μήκος: 25,10m
Πλάτος: 6,52m
Επιβάτες: 132