ΣΑΟΣ ΙΙ

SAOS ΙΙ
Έτος κατασκευής: 2001
Μέγιστη Ταχύτητα: 18 κόμβοι
Επιβάτες: 700
Αυτοκίνητα : 105