Εταιρικό Προφίλ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η εταιρεία ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ. ιδρύθηκε το 1975 ως Ε.Π.Ε. και δραστηριοποιήθηκε στις γραμμές Σαμοθράκης - Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης - Καβάλας.

Το 1999 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία και ξεκίνησε τη ναυπήγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ. Το 2001 και όταν η εταιρεία παρουσίασε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω του σοβαρού επενδυτικού ανοίγματος της νέας κατασκευής, η οικογένεια Φώτιου Μανούση εισήλθε στην εταιρεία ως στρατηγικός επενδυτής αποκτώντας μεγάλο μερίδιο μετοχών.

Ο κ.Φώτιος Μανούσης, επιχειρηματίας και μέχρι τότε δραστηριοποιούμενος κυρίως στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε επενδύσεις ακινήτων και κατασκευές, ανέλαβε το πλήρες management της εταιρείας με την συνεργασία έμπειρων και δυναμικών στελεχών.

Από εκείνο το χρονικό σημείο και μέχρι το 2009 η ανάπτυξη της εταιρείας κρίνεται εντυπωσιακή σε όλα τα επίπεδα. Νέοι επιχειρηματικοί στόχοι, αγορές πλοίων, δραστηριοποίηση σε πολύ περισσότερες γραμμές του Αιγαίου, διεύρυνση του πεδίου δράσης της, ανάπτυξη σημαντικού δικτύου πωλήσεων. Παράλληλα, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη στελέχωση, τη διάθρωση και την οργάνωση της εταιρείας.

Το 2009 χαρακτηρίζεται ως έτος συρρίκνωσης της δραστηριότητας της εταιρείας, ως απόρροια της γνωστής ¨υπόθεσης Παυλίδη¨ η οποία απασχόλησε έντονα τα Μ.Μ.Ε. Η πλειοψηφία των πλοίων που ανήκαν στις έως τότε θυγατρικές εταιρίες του ομίλου ΣΑΟΣ περιήλθαν σε καθεστώς ακινησίας.

Σήμερα, η εταιρεία ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ., δραστηριοποιείται με το Ε/Γ – Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλεξανδρούπολης με τη Σαμοθράκη. Βασικοί μέτοχοι και στρατηγικοί επενδυτές είναι η Μελίνα, η Μαρία και η Ελένη Μανούση.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η φιλοσοφία της εταιρείας, διέπεται από πνεύμα επιχειρηματικής τόλμης αλλά και μεθοδικότητας.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ποιοτική και ανελλιπή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ιδιαίτερα των κατοίκων της Σαμοθράκης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Τα επιχειρηματικά της σχέδια περιλαμβάνουν αφενός την άμεση οικονομική ανάκαμψη, αφετέρου την βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης με τη δρομολόγηση νέων πλοίων.