ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

SAOS FERRIES Ε/Γ - Ο/Γ
01/04/2019 - 14/04/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 16:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:30, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:30 17:00
15/04/2019 - 21/04/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 17:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:30, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:30 17:00
22/04/2019 - 28/04/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 16:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 16:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00, 16:00 12:30
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 07:00, 18:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 16:00 12:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 12:00
ΚΥΡΙΑΚΗ
29/04/2019 - 05/05/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00 09:30, 16:30
ΤΡΙΤΗ 08:00, 15:00 11:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 11:30, 18:30
ΠΕΜΠΤΗ 11:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30 11:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14:30 11:00, 18:00
06/05/2019 - 02/06/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 17:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 17:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:30, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:30 17:00
03/06/2019 - 16/06/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00
ΠΕΜΠΤΗ 16:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 08:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 12:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00 11:30, 18:30
17/06/2019 - 23/06/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00, 16:00 12:30, 19:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00
ΠΕΜΠΤΗ 16:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 08:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 12:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00 11:30, 18:30
24/06/2019 - 07/07/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00
ΠΕΜΠΤΗ 16:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 08:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00 12:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00 11:30, 18:30
08/07/2019 - 08/09/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00
ΠΕΜΠΤΗ 17:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00 07:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 08:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 18:00 08:00, 21:00
09/09/2019 - 29/09/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 16:00
ΠΕΜΠΤΗ 16:00 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 08:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 14:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 17:30 14:00, 21:00
30/09/2019 - 27/10/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 11:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 08:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:30 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:30, 18:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12:30 17:00
28/10/2019 - 31/10/2019
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14:00 17:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 15:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:30 07:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ