ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

SAOS FERRIES Ε/Γ - Ο/Γ ΣΑΟΝΗΣΟΣ
08/07/2019 - 28/07/2019 (ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ)
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00, 17:00 12:30
ΠΕΜΠΤΗ 11:00 07:15, 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 17:00 12:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 17:00 12:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00
29/07/2019 - 11/08/2019 (ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ)
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 09:00, 17:00 12:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 09:00, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00 12:30
12/08/2019 - 18/08/2019 (ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ)
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:00 16:00
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 16:00 12:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00 09:00, 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 14:00
19/08/2019 - 01/09/2019 (ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ)
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 12:30
ΤΡΙΤΗ 09:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 09:00, 17:00 12:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00 09:00, 17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 09:00 12:30