Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη

SAOS FERRIES Ε/Γ–Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ
Από 18/06/2018 έως 01/07/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00, 19:00 14:00* ΑΝΕΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 07:00, 18:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 16:00 12:15
ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00 11:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:30 12:00, 19:00
Από 02/07/2018 έως 08/07/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 15:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00 11:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00
Από 09/07/2018 έως 22/07/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 15:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00 11:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:00
Από 23/07/2018 έως 29/07/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 15:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:00, 19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 16:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00 11:00, 19:00
Από 30/07/2018 έως 12/08/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 15:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00, 16:00 12:30
ΠΕΜΠΤΗ 15:00 07:00, 19:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00, 16:00 12:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:00 09:00, 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 14:00
Από 13/08/2018 έως 19/08/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 09:00, 16:00 12:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 18:00 14:00
ΠΕΜΠΤΗ 14:00 10:00, 18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00, 16:00 12:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 13:30 10:00, 18:00
Από 20/08/2018 έως 26/08/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 15:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:00 19:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 15:00 11:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00 11:00, 19:00
Από 27/08/2018 έως 02/09/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00 19:00
ΤΡΙΤΗ 15:00 19:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00 13:00
ΠΕΜΠΤΗ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00 10:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00
Από 03/09/2018 έως 09/09/2018
ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00 14:00
ΤΡΙΤΗ 09:00 18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ 15:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:00 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 14:00 10:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00