ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε.Σ.
Γραφείο Αλεξανδρούπολης Αίνου 9 Τ.Κ. 681 00, Αλεξανδρούπολη Τηλέφωνο 25510 28186 Fax 25510 22870
info@saos.gr
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο 25510 28186, 24694
Fax 25510 22870
booking@saos.gr
Όνομα
Επίθετο
E-mail
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ
Χώρα
Τηλέφωνο
Κινητό Τηλέφωνο
Σχόλια